Blaty

Bez wÄ…tpienia, najodpowiedniejszym miejscem w celu zastosowania elementów stworzonych za pomocÄ… Solid Surface KRION® sÄ… blaty w lokalach gastronomicznych. Ich Å‚atwe czyszczenie i konserwacja, brak porowatoÅ›ci i odporność na uderzenia oraz inne ekstremalne czynniki, pozwalajÄ… zaprojektować blaty o solidnej powierzchni, które sÄ… odporne na upÅ‚yw czasu i zużycie, pozostawiajÄ…c je jak nowe po wyczyszczeniu.

Bez wÄ…tpienia, ich wytrzymaÅ‚ość jest tym co najbardziej sprzyja instalacji i tworzeniu blatów z materiaÅ‚u podobnego do naturalnego kamienia najnowszej generacji. Ich Å‚atwa konserwacja i brak porowatoÅ›ci, które zapobiegajÄ… gromadzeniu siÄ™ bakterii i innych organizmów, sÄ… dwiema wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciami, które powodujÄ…, że KRION® jest idealny do tworzenia blatów kuchennych, które zapewniajÄ… maksymalny poziom higieny i jakoÅ›ci, w celu wykonywania na nich wszelkiego rodzaju pracy. Ponadto, KRION® umożliwia instalacjÄ™ oÅ›wietlenia typu backlight, aby stworzyć wyjÄ…tkowe efekty Å›wietlne.

Poznaj wszystkie wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci, które posiada KRION® Solid Surface i spraw, aby wszystkie Twoje pomysÅ‚y staÅ‚y siÄ™ rzeczywistoÅ›ciÄ…. Nasze blaty z Solid Surface pozwolÄ… Ci nadać odrobiny innowacji i oryginalnoÅ›ci Twoim restauracjom, barom lub lokalom gastronomicznym.