• wideo o transformatorze

Przesyłka

Cięcie

Zginanie cieplne

Spoiny

Wykończenia

Otwory

Czyszczenie papierem ściernym

Pakowanie

Montaże

Reparacje

Czyszczenie