Służba zdrowia

Kompozyt mineralny KRION® jest wysoce zalecany do zastosowania w sektorze służby zdrowia, ponieważ jego właściwości antybakteryjne i skład bez dodatków, sprawiają, że jest on idealnym materiałem do zastosowania w ośrodkach zdrowia, przychodniach, pokojach szpitalnych, a nawet salach chirurgicznych, na których warunki higieniczne powinny być nieskazitelne.

Poza powyższymi cechami charakterystycznymi, powierzchnia Solid Surface wyprodukowana przez Systempool odznacza się tym, że jest ona całkowicie antyseptyczna i łatwa w czyszczeniu, sprzyjając jej zastosowaniu w tych sektorach służby zdrowia, gdzie jest ona najbardziej wymagana. Ponadto, chemiczne spawanie różnych jej części i możliwość ich zginania, umożliwiają nam stworzenie ciągłych powierzchni, bez spoin lub rogów, aby uniknąć gromadzenia się mikroorganizmów, które mogą skazić pokoje, poradnie w szpitalach, przychodnie lub sale operacyjne, ograniczając w ten sposób oczywiste ryzyko.

Poznaj wszystkie projekty dla służby zdrowia, w których solidna powierzchnia KRION® okazała się fundamentalna w celu otrzymania całkowicie czystych i odpowiednich przestrzeni, nie zapominając o innowacji i nowoczesności, które charakteryzują ten materiał.